„Radość zwykłego dnia”

Jestem

Ja jestem

W zawsze wiecznym teraz

scenerie życia zmieniają się, przemijają

dzień i noc

słońce i deszcz …

Jestem

Ja jestem

Przed moim wewnętrznym okiem

przesuwają się obrazy

tego co jest

tego co było

tego co będzie

a jednak wszystko dzieje się teraz

i przychodzi samo

jakby wszystkie okna w domu zostały otwarte szeroko na oścież, a krystaliczne

powietrze Jaźni rozpuszczało obronne ściany, dach i podłogi ego, aż nie zostanie nic

oprócz …

Jestem

Ja jestem

każdym tchnieniem życia

każdym jego ludzkim przejawieniem, doświadczeniem…

Moje serce i umysł umierały tysiace razy, a jednak wciąż żyję

Z morza łez opłakanych śmierci, bólu i cierpienia

żyzna ziemia rozkwita zaskakującą fontanną kwiatów radości niekończącego się

życia…

Jestem

Ja jestem

Dusza moja raduje się ogromnie

Widząc z jak wielką, pełną pasji miłością obejmuję wszystko

czym Jestem

Dołączam do niej

napełniona świadomością Boga i ducha w materii – Świętej trójcy tańczącej we mnie i

przeze mnie jedno piękne, pełne miłości

niepojęte Istnienie

Jestem

Ja jestem

Obraz i wiersz – Diana Julia Molenda