Każdy wybór jest dobry

Każdy wybór jest dla nas dobry

Nie ma błędu

Jest doświadczenie

Jest zdobyta indywidualna mądrość, skarb duszy

Jest odkrywanie miłości i jej oblicza

Jest odkrywanie tego czego chcemy i nie chcemy

tego co dla nas ważne

Jest poznanie

smaków życia

słodki, cierpki, gorzki, radosny, smutny, rozczarowany, zaczarowany

Próbujemy

Nasycamy się

Napełniamy

I zostawiamy

Idziemy dalej

Zmieniamy się

Przemijają smaki i emocje

Żyjemy!

Każdy z nas najlepiej jak umie, jak potrafi i jak chce w danej chwili

Każdy na swój wspaniały niepowtarzalny sposób

Smacznego !

z miłością i szacunkiem do siebie w celebracji tego pięknego daru jakim jest nasze bezcenne życie i ciało !